Aankoop en aanbesteding

Advies bij aankoop en aanbesteding

Een duurzaam ICT beleid

Wij helpen organisaties bij het streven naar een circulair gebruik van IT hardware. Door bij aankoop een plan op te stellen kan er duurzaam worden omgegaan met de hardware gedurende de complete levenscyclus. Wij helpen organisaties op basis van life cycle thinking duurzamer om te gaan met ICT hardware.

Contact opnemen

Duurzaam en co-creatie gericht

computerzaak.nl ondersteunt door co-creatie gericht te zijn en als partner aan te schuiven bij aanbestedingen en selectie procedures van hardware.

Wij stellen aan de hand van uw eisen en wensen en potentiƫle leveranciers op basis van life cycle thinking een adviesrapport op voordat de hardware die aangeschaft gaat worden.

Op basis hiervan kunt u een duurzame keuze doen. De weg naar duurzaam begint immers bij de aanschaf!

Informatie aanvragen

wij bieden een duurzame oplossing

“Wij ontzorgen bij het verduurzamen van uw ICT middelen. Zowel bij aanschaf, onderhoud als uitfasering ondersteunen wij met kennis en advies.”

Wat bevat ons adviesrapport?

Ons adviesrapport belicht verschillende duurzaamheidsaspecten, zoals de reparatiemogelijkheden, de verwachte economische levensduur en mogelijkheden tot upgrade om deze levensduur te kunnen verlengen.

Daarnaast brengen wij samen met u in kaart welke mogelijkheden er zijn om de aangeschafte hardware na de economische levensduur in te zetten voor andere doeleinden binnen uw organisatie of om onderdelen te circulair hergebruiken.

Verder zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van verkoop, het leveren van refurbished hardware en hergebruik en recycling en hergebruik van onderdelen, wanneer de apparatuur niet meer binnen uw organisatie gebruikt kan worden.

Contact opnemen